fanpage group
title
gift
  • B1 Bấm chọn tải game trên ios, Đồng ý cài đặt
  • B2 Vào cài đặt (Settings)
    Cài đặt chung (General)
    Quản lý thiết bị (Device management)
    Chọn tiến hành tin cây (Trust) nhà cung cấp
  • B3 Chọn biểu tượng BigBom để trả nghiệm